Nhà máy

Dây chuyền máy tạo sóng khổ 1800mm. Tốc độ tối đa: 200m/phút.

Thực hiện công nghệ in Flexo với các loại máy in hiện đại: 4 màu, 6 màu và 7 màu.

Máy bế hộp tự động.

Bốc dỡ hàng và vận chuyển.

Khu vực lưu kho thành phẩm và giấy cuộn.